Datorvärlden – En värld som krymper – del 1

Vi lever i en värld som ständigt blir mindre och mindre. I tider där vi ständigt är uppkopplade och ett par knapptryck bort kan kommunicera med människor på andra sidan jorden försvinner de fysiska barriären vi tidigare var tvungna att följa för att kommunicera med varandra. I den här artikelserien om 4 delar kommer vi att gå igenom en resa i teknikens fotspår. Från de första datorerna till uppkomsten av internet, framväxten av mobiltelefoner och vad kommunikation innebär för oss idag.

De första datorerna

Datorer har kommit i många skepnader och former under årtiondena. Och vad som definierar en dator har även det varierat. Under 1950-talet installerade KTH en av sina första datorer som gick under namnet BESK. Datorn användes av olika skäl för sin förmåga att utföra räkne egenskaper för att genomföra uträkningar. Bland räknade den ut väderleksrapporter. Banbrytande för BESK var att den kunde räkna ut realtidsprognoser. Ryktet spred sig om dess kapacitet och snart kom företag som SAAB att installera en liknande prototyp i sina utvecklingsanläggningar. Även Försvaret, FRA och andra myndigheter använde sig av den här datorn. Under 1950-talet fortsatte användandet av datorer. Framför allt bland myndigheter där de användes för folkbokföring, framtagning av statistik och diverse beräkningar. Dess användningsområde gjorde att datorerna spred sig till allt fler grenar inom näringslivet. Banker och försäkringsbolag var några av de företag som började använda datorer i allt högre utsträckning. Under 1960-talet hade datorerna börjat serieproducerats vilket drog ned kostnaden av produktion. Datorerna var fortfarande stora, tunga och otympliga och hade inga av de funktioner som vi idag associerar till moderna datorer. Men i takt med att allt fler företag använde sig av allt fler datorer började startades interna nätverk företag emellan där de var gemensamt anslutna till en central dator.

Mikrodatorer

Med mikrodatorerna kom de första datorerna som i kan känna igen. En dator som får plats på ett skrivbord. Banbrytande var förutom storleken framväxten av nya operativsystem som gjorde datoranvändandet mer lättillgängligt för allmänheten. IBM släppte sin första persondator till allmänheten under 1970-talet men det skulle ta lång tid innan gemene man hade råd att köpa en. Det var även under 1970-talet som Apple lanserade sin första dator. Men de blev en marknadskonkurrens för under 1984 i takt med att de släppte sin persondator Macintosh. Pionjärer inom området av profiler som Bill Gates och Steve Jobs där respektive personer såg potentialen i datorernas användningsområden även för privat bruk.

Macintosh

Moderna datorer

Moderna datorer kan ses som mer raffinerade och finslipade varianter av de datorerna som släpptes under slutet av 1900-talet. Med starkare prestanda, mer användarvänligt operativsystem och allt fler möjligheter inte bara till arbete men även nöje kom datorn att slå ner stort. Men det var inte förrns internet slog igenom som den riktiga potentialen i att använda sig av datorer för privat bruk slog igenom. Mer om det kommer du att läsa om i den andra delen i vår artikelserie om en värld som krymper.