Datorvärlden – En värld som krymper, del 2

Vi är framme vid den andra delen i denna serie om hur världen har utvecklats elektroniskt, hur vi gått från skrivmaskiner till datorer och idag smartphones. Denna serie är dedikerad till den tekniska utvecklingen som vi sett under de senaste 100 åren. I denna del tar vi en närmare titt på ett av de största genombrotten i modern tid, internet och hur vi idag är mer eller mindre beroende av detta i både vårt privat- men också arbetsliv.

Framväxten av internet

I den första delen av den här artikelserien skrev vi om hur datorer gick från att vara stora och otympliga och vars användningsområden begränsades av ett fåtal företag och myndigheter. I takt med att åren gick gjordes datorer allt mer lättillgängliga och billigare. Två pionjärer, Bill Gates och Steve Jobs var ledande i utvecklingen av en dator som slutligen skulle ta in en dator i varje hem. Vi nämnde också att i takt med att datorerna användes i allt större utsträckning av företag under 70-talet växte även så kallade centrala nätverk fram där ett antal datorer gemensamt var anslutna mot en central dator. Vad vi inte visste då var att inom ett par årtionden skulle vi alla vara anslutna mot varandra.

Krigstider och utvecklingen av ARPA

Potentialen i datorers förmåga att göra beräkningar och producera stora mängder av data hade märkts av redan under 60-talet. Men att hitta ett sätt att dela med den här data på ett lika smart sätt var en uppgift som delvis finansierades av amerikanska försvarsindustrin under namnet ARPA –  Advances Researched Project Agency. Uppgiften var att koppla ihop fyra datorer placerade på 4 olika geografiska platser runt i USA och tillåta dessa att skicka data till varandra samt att logga i på respektives datorsystem. Den viktigaste delen i projektet var att datorerna inte skulle vara anslutna till en central dator, utan respektive dator skulle ha möjlighet att kommunicera med övriga datorer även om en dator slogs ut ur nätverket. Det var ett resultat av dåtidens oro under kalla kriget och en kommunikationsform som inte slogs ut av ett enskilt bombanfall ansågs då vara rätt väg att gå. Projektet lyckades och fyra olika datorer lyckades kommunicera med varandra.

Fler datorer i samma nätverk

TCP/IP

Det låg fortfarande ett problem i att släppa in för många datorer i ett och samma nätverk. Då internetuppkopplingen användes via telefonlinjer och genom en så kallade kommunikationsprotokoll tilläts fler datorer att anslutna till ett och samma nätverk utan att slå ut varandra. I början av 70-talet började forskare vid två universitet att skicka e-post till varandra för första gången i historien. Och i slutet av årtiondet släpptes ett nytt kommunikationsprotokoll som kallades TCP/IP vilket lade grunden för vårt moderna internet där andra nätverk och näst intill obegränsat med datorer kunde ansluta sig.  I början av 1990-talet hade antalet anslutna datorer i nätverket vuxit till 25 000. Och det fortsatte snabbt att växa i rasande fart. Parallellt med utvecklingen av internet växte även mobiltelefonen fram. Mer om den läser du i del 3.