Datorvärlden – En värld som krymper, del 4

Detta är den fjärde och sista delen i denna resa genom teknikens utveckling under det senaste århundradet. Vi har så här långt tittat närmare på hur datorn växte fram, hur mobiltelefonen tog marknaden med storm och det kanske största genombrottet av alla, introduceringen av internet. I denna del tar vi en närmare titt på dagens moderna kommunikationsmedel, bortsett från mobiltelefoner och traditionella mobilsamtal, och framför allt, hur sociala medier tar en allt större plats i våra liv.

Modern kommunikation – ett resultat av flera delar

I de tidigare delarna ur den här artikelserien har vi skrivit om framväxten av persondatorn, internet och slutligen mobiltelefonen och framför allt smartphones som revolutionerade vårt sätt att kommunicera med varandra. Men hur förändrades nutidens kommunikation? Och på vilket sätt? Digital kommunikation hade skett sedan 1970-talet. Redan på 1990-talet, och början av 2000-talet fortsatte användandet av internet. Vi använde oss av internet för att läsa tidningen, skicka e-post, uppdatera oss om vänner. Bloggandet slog igenom och vi delade med oss allt mer om vad vi gjorde på vår fritid. Vilka vi umgicks med, vad vi åt. Allt dokumenterades och laddades upp för allmän beskådan på olika webbsidor. Sedan kom smartphones och vi var inte längre bundna till en plats för att fortsätta kommunicera digitalt vare sig vi gjorde det privat eller i affärssammanhang. Sociala nätverk växte fram i Sverige genom bland annat Lunarstorm och Bilddagboken men även internationellt genom Myspace. Även om de var stora för sin tid väntade det globala genomslaget till 2006.

Framväxten av sociala medier

Med Facebook förändrades allt. Det fanns nu en gemensam plattform som vi använde för att kommunicera med våra vänner och bekanta. Vi delade statusuppdateringar, foton, videos och historier om var vi hade gjort, med vilka, och hur roligt vi hade. Vårt kollektiva intresse för varandra blev så stort att vi nu för tiden inte kan föreställa oss att leva utan Facebook.  Efter Facebook följde fler nischade sociala medier. Instagram tog publiken med en storm som ett alternativ för de som endast vill dela bilder med varandra. Sociala medier blev utgångspunkten för allt. Här uttryckte vi oss själva i ett digitalt landskap där om man inte fanns, existerade man inte. Men frågan om vad vi egentligen betalar för vår närvaro – då produkten är gratis – har höjts. Kritiker menar att vi inte längre betalar för en produkt, då vi själva är produkten. De hävdar att då vi ger bor vår personliga data om våra namn, kontaktuppgifter, våra vänner, vad vi söker på och var vi är säljer Facebook vidare denna till tredje-parter för direktannonsering mot specifika målgrupper.

Facebook

De födda efter 2000-talet.

Allt fortsätter att utvecklas. Så gäller även vilka program vi använder. Generationen födda efter år 2000 väljer i högre utsträckning att inte använda sig av Facebook utan förlitar istället sin kommunikation på appar som Snapchat. Om Facebook var en plattform som tillät varje användare att placera sig själv i centrum tillåter Snapchat användare att skapa en mer personlig direkt kommunikation användare emellan. Hur kommunikationen kommer att förändras de kommande årtionden återstår att se.